Servicevoorwaarden

Deze algemene voorwaarden ('de Voorwaarden') bepalen de gebruikers ('u' of 'uw') gebruik van de website nl.elemis.com ('de Website') en uw relatie met:

The Hut.com Limited 05016010 (handelend als nl.elemis.com) met als hoofdkantoor op de 5e verdieping, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M903DQ;

('wij', 'onze', of 'ons'). Lees ze aandachtig door, aangezien ze van invloed zijn op uw wettelijke rechten en aansprakelijkheden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u de website niet te bezoeken of te gebruiken. Als u vragen hebt over deze voorwaarden, neemt u dan contact met ons op.


1. AKKOORD

Middels het gebruik van de Website geeft u aan akkoord te gaan met de Voorwaarden en geeft u toestemming aan ons om informatie te verzenden (inclusief bijgewerke informatie) om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot, uw betaalkaart of creditcard gegevens om uw identiteit te verifiëren, uw creditcard te valideren, om een creditcard autorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties toe te staan.


2. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om:

Deze Voorwaarden van tijd tot tijd te actualiseren en zullen u daarvan op de hoogte stellen middels een passende aankondiging op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid het bestaan van deze wijzigingen te controleren. De wijzigingen zijn van toepassing op het moment dat deze op de Website worden aangekondigd. Indien u niet met de gewijzigde Voorwaarden instemt, wordt u verzocht verder geen gebruik meer te maken van de Website. Indien u wel doorgaat met het gebruik van de Website na de datum waarop de wijzigingen van toepassing zijn, geeft u aan akkoord te gaan met de nieuwe Voorwaarden.

De Website en de inhoud daarvan geheel of gedeeltelijk te wijzigen of in te trekken (tijdelijk of permanent) zonder u daarvan van te voren op de hoogte te stellen. U bevestigt dat wij niet door u aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wijzigingen of intrekking van de Website en inhoud.

De identificatiecode of het wachtwoord dat wij aan U aanbieden, door u uitgekozen of door ons verstrekt, op te heffen, als wij van mening zijn dat U deze Voorwaarden niet heeft nageleefd.


3. REGISTRATIE

Door gebruik te maken van deze website garandeert U dat:

U wettelijk in staat bent om contracten aan te gaan.

U minstens 18 jaar of ouder bent.

De persoonlijke informatie die u moet verstrekken voor registratie in alle opzichten correct, exact, actueel en compleet is.

U zich niet uitgeeft voor een andere persoon of andere entiteit.

U ons onmiddellijk op de hoogte stelt van veranderingen in uw persoonlijke informatie door contact op te nemen met vertegenwoordigers van onze afdeling klantenservice via e-mail of telefoon.


4. PRIVACYBELEID

Wij zullen al uw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandelen en slechts gebruiken overeenkomstig onze Privacybeleid. Verder zullen wij uw informatie verwerken overeenkomstig onze Privacybeleid. Door gebruik te maken van onze Website geeft u toestemming voor deze verwerking en garandeert u dat alle informatie die door u verstrekt is juist is.

Als u winkelt op de Website, zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens in te voeren die nodig zijn om u te kunnen identificeren, zoals uw naam, e-mail adres, factuuradres, afleveradres, creditcardnummer en andere betalingsinformatie. Wij bevestigen dat deze informatie door ons wordt bewaard overeenkomstig onze registratie bij de Data Commissioner's Office.


5. BESCHERMING VAN UW VEILIGHEID

Om te verzekeren dat uw betaalkaartgegevens niet zonder uw medeweten worden gebruikt, vergelijken wij naam, adres en andere persoonlijke informatie die u tijdens het bestelproces aan ons kenbaar hebt gemaakt met de bevoegde databases van derde partijen.

Wij nemen het risico op internetfraude erg serieus. Met het oog op het toenemend aantal frauduleuze creditcardtransacties, worden al onze bestellingen grondig gecontroleerd met behulp van de reeds verstrekte informatie. De mogelijkheid bestaat dat we contact met u opnemen voor aanvullende veiligheidscontroles waarvoor we graag uw medewerking vragen. Frauduleuze transacties worden niet door ons getolereerd en zullen worden gerapporteerd aan de relevante autoriteiten.

Door het accepteren van deze Voorwaarden staat u toe dat deze controles uitgevoerd worden. Tijdens deze controles kan persoonlijke informatie worden getoond aan agentschappen voor kredietregistratie die deze informatie kunnen aantekenen. U kunt er zeker van zijn dat dit alleen gebeurt om uw identiteit te bevestigen, er wordt geen kredietwaardigheid getoetst en uw kredietpositie zal hierdoor niet aangetast worden. Alle informatie die door u wordt verstrekt zal veilig en overeenkomstig de Data Protection Act 1998 worden behandeld.


6. NALEVING

De Website mag alleen voor legale toepassingen op een legale manier worden gebruikt. U gaat akkoord met naleving van alle wetten, statuten en regelgeving die van toepassing zijn op de Website en het gebruik daarvan. U gaat ermee akkoord via de Website:

Geen computervirussen, Trojans, worms, logic bombs of andere elementen zoals deze te introduceren of te verspreiden, die de normale computerprocessen kunnen verstoren, onderbreken of belemmeren.

Geen enkel materiaal te introduceren of te verspreiden dat lasterlijk, beledigend of obsceen van aard is.

Geen onbevoegde toegang tot onze site, de server waarop de site is opgeslagen, of andere servers, computers of databases die aan onze site verbonden zijn. U zult de site niet aanvallen via een denial-of-service attack of een distributed denial-of-service attack.

Door deze bepaling te overtreden pleegt u een strafbaar feit volgens de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de bevoegde wetshandhavingsinstanties en met hen samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, zal uw recht om onze Website te gebruiken onmiddellijk worden opgeheven.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service attack, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan besmetten als gevolg van uw gebruik van onze Website of het downloaden van enig materiaal van de Website of van andere sites die aan onze Website gekoppeld zijn.


7. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord dat u ons en onze medewerkers, directeuren, werknemers en leveranciers, volledig schadeloos stelt en ons op verzoek verdedigt en onmiddellijk vrijwaart van en tegen alle claims, verlies, kosten en uitgaven, inclusief legale kosten voortkomend uit het niet naleven van de Voorwaarden door uzelf of anderen voortkomend uit uw gebruik van de Website of gebruik door een andere personen die toegang hebben tot de Website met gebruik van uw persoonlijke informatie.


8. LINKS MET DERDEN

Voor het gemak van onze klanten, kan de Website links bevatten naar andere websites of materialen die buiten ons bereik vallen. Ter informatie vermelden wij niet verantwoordelijk te zijn voor deze websites of materialen , noch deze te herzien of te onderschrijven. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites, noch voor veroorzaakte of vermeend veroorzaakte beschadiging, verlies of overtreding gerelateerd aan het gebruik van of het vertrouwen op reclame, inhoud, producten, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze websites of bronnen.


9. BESTELLINGEN

Alle bestellingen zijn onderhevig aan aanvaarding en beschikbaarheid. Als de bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarvan op de hoogte gesteld via e-mail (of via andere weg als geen e-mail adres is opgegeven) en heeft u de mogelijkheid te wachten tot het item weer in voorraad beschikbaar is, dan wel uw bestelling te annuleren.

Alle geplaatste bestellingen zullen worden behandeld als een aanbod de goederen of diensten van ons te kopen en wij behouden het recht voor om dit aanbod op elk moment af te slaan. U erkent dat elke automatische ontvangstbevestiging van uw bestelling die u van ons zou kunnen ontvangen, niet daadwerkelijk hoeft te leiden tot aanvaarding van uw aanbod om de aangeboden goederen en diensten op de Website te kopen. Het koopcontract tussen u en ons wordt afgesloten op het moment dat wij (i) het bedrag van uw betaalkaart, creditkaart, of PayPal afschrijven en (ii) de artikelen naar u verzenden of de diensten beginnen, afhankelijk van wat later plaatsvindt, en op welk tijdstip een e-mail ter bevestiging van het afsluiten van het koopcontract (‘Bevestiging van verzending’) naar u verzonden wordt. Wij zijn niet verplicht om goederen of diensten te leveren die onderdeel zijn van uw bestelling totdat de verzending van deze goederen of diensten is bevestigd in een aparte Bevestiging van verzending.

Wij nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen, voor zover dit in onze macht ligt, om de details van uw bestelling en betaling veilig te houden, maar in geval van het ontbreken van nalatigheid van onze kant kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig verlies, dat u zou kunnen lijden indien een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de gegevens die u verstrekt hebt bij het betreden of bestellen via de Website.

De producten die op de Website worden aangeboden mogen niet gebruikt worden voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om orders te annuleren en/of accounts af te sluiten als wij geloven dat er producten besteld worden in strijd met deze voorwaarde.

U draagt het risico voor de producten zodra ze zijn geleverd aan het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het bestellen van de producten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer u ons van een onjuist afleveradres hebt voorzien of wanneer u de producten niet ophaalt van het afleveradres dat u hebt opgegeven.

Als uw creditcard- of betaalpas om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor om de betaling binnen 48 uur opnieuw te proberen. In het geval dat de betaling nog steeds niet succesvol is, zullen wij u ten minste 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van elke nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Als u niet wilt dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet u uw bestelling van tevoren annuleren. Niettegenstaande dat het risico van verlies of schade aan de producten enkel voor u zijn eens deze geleverd worden op het leveringsadres, eigendom van deze producten wordt aan u overgedragen eens (a) de producten door ons verzonden zijn; en (b) wij de betaling hiervan ontvangen.

Niettegenstaande dat het risico van verlies of schade aan de producten enkel voor u zijn eens deze geleverd worden op het leveringsadres, eigendom van deze producten wordt aan u overgedragen eens (a) de producten door ons verzonden zijn; en (b) wij de betaling hiervan ontvangen.


10. RECHT TOT ANNULERING

Wanneer u goederen of diensten hebt gekocht als consument (dat wil zeggen voor privégebruik in tegenstelling tot zakelijk gebruik), heeft u het recht om elk met ons afgesloten contract binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten te annuleren.

Als u een contract wilt annuleren op grond van deze clausule, dan:

Dient u dit te melden door contact met ons op te nemen.

Dient u de goederen of diensten in bezit te houden en ervoor te zorgen dat de goederen of diensten in dezelfde staat gehouden worden als waarin ze afgeleverd werden, totdat de goederen of diensten door u aan ons teruggestuurd kunnen worden.

Wij zullen u op de hoogte stellen als wij de goederen of diensten wensen op te halen. De goederen of diensten zullen binnen 28 dagen van ontvangst van uw annuleringsbericht opgehaald worden en wij zullen de kosten van het ophalen bij u in rekening brengen. Ook kunt u de goederen of diensten bij ons afleveren door eerst contact op te nemen met een medewerker van ons klantenservice team die u de adresgegevens kan verstrekken.

Het bedrag dat u aan ons heeft betaald zal binnen 30 dagen na ontvangst van de goederen geretourneerd worden.

Als u goederen wilt terugbrengen voor een andere reden (bijvoorbeeld omdat u denkt dat de goederen kapot of defect zijn), zullen wij de goederen bij aankomst inspecteren, en in hoeverre wij bevestigen dat deze goederen daadwerkelijk defect zijn, zullen wij het reparen of vervangen of u de volledige prijs van de defecte goederen terugbetalen (inclusief de toepasbare leveringskosten en kosten van het retourzenden). Volg alstublieft onze procedure voor retourauthorisatie door telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Neem alstublieft zo spoedig mogelijk contact met ons op en het liefst binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen. Als we een teruggezonden item niet als defect kunnen bestempelen zijn de kosten van het terugsturen voor u.

Details van uw recht van annulering, en een uitleg over hoe u dit kunt gebruiken, worden geleverd in de Bevestiging van verzending. Uw andere wettelijke rechten als consument worden hierdoor niet aangetast.

Voor meer informatie, zie onze retoursbeleid.


11. PRIJS EN BETALING

Alle getoonde prijzen die zijn weergegeven op de website zijn inclusief Engelse BTW (alleen indien van toepassing) tegen het geldende tarief en zijn correct op het moment van invoer van de gegevens in het systeem. Wij behouden ons echter het recht voor om prijzen zonder kennisgeving te wijzigen (deze wijzigingen zullen echter geen effect hebben op bestellingen waarvan u een Bevestiging van verzending heeft ontvangen).

Als uw afleveradres zich binnen het Verenigd Koninkrijk bevindt, worden geen extra belastingen aan u doorberekend. Als uw afleveradres zich buiten het Verenigd Koninkrijk of Guernsey bevindt, kan het zijn dat u onderworpen wordt aan invoerrechten en heffingen (inclusief BTW), die worden geheven nadat een levering het land van bestemming bereikt. Dergelijke extra kosten dienen door u gedragen te worden. (indien uw leveringsadres binnen de Europese Unie (‘EU’) is, zie Douane-inklaring verantwoordelijkheden voor EU leveringsadressen’). U dient er rekening mee te houden dat het douanebeleid per land sterk kan verschillen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw lokale douanekantoor voor verdere informatie.

Betaling kan worden gedaan middels alle belangrijke betaalkaarten, via uw PayPal rekening of via iDeal of Klarna. De betaling zal worden afgeschreven van uw account of rekening op het moment van verzending van de goederen of het verlenen van de dienst. Indien betaling geschiedt met een creditcard zal een preautorisatie ter waarde van € 0,01 worden ingehouden tot de kaartuitgever de betaling valideert.

In het onwaarschijnlijke geval, dat de prijs op de check-out pagina foutief wordt weergegeven en we dit ontdekken voordat uw bestelling geaccepteerd wordt overeenkomstig artikel 9, zijn we niet verplicht u de artikelen tegen die prijs te verkopen. We proberen ons er altijd van te verzekeren dat de prijzen op onze Website correct worden weergegeven, maar echte fouten kunnen voorkomen. Als we een fout ontdekken in de prijs van de artikelen die u besteld hebt, laten we u dit zo snel mogelijk weten en geven u de keuze uw bestelling te herbevestigen tegen de gecorrigeerde prijs of uw bestelling te annuleren. Als u de bestelling annuleert en de artikelen al betaald mocht hebben, wordt overgegaan tot volledige restitutie.

U bevestigt dat de gebruikte betaalkaart, PayPal rekening of bank rekening (als je iDeal gebruikt) uw eigendom is. Alle kaarthouders zijn onderworpen aan verificatiecontroles en autorisaties van de kaartuitgever. Indien de uitgevende instantie van uw betaalkaart weigert of, om welke reden dan ook, geen toestemming geeft voor de betaling, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele vertraging in of het uitblijven van levering.

Indien je krediet of bank betaling om enige reden niet verwerkt is, behouden wij het recht om de betaling opnieuw te proberen verwerken. We zullen je minstens 48 uur op voorhand berichten van elke keer dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken door een email te sturen naar het emailadres dat je hebt opgegeven. Als je niet wil dat we de betaling opnieuw proberen te verwerken, moet je je bestelling binnen de 48u van het ontvangen van deze email, annuleren.

Kortingscodes worden alleen toegestaan onder strikte toepassing van voorwaarden en condities die werden vermeld bij uitgave van de code, zoals toepasbaarheid of maximum orderwaarde. Maak uzelf deze voorwaarden eigen voordat u een order plaatst, omdat wij ons het recht voorbehouden orders af te wijzen of te annuleren als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zelfs in het geval dat het bedrag van uw betaalkaart of bank rekening (als je iDeal gebruikt) afgeschreven is. Als er tegenstrijdigheden zijn tussen de voorwaarden en condities waaronder de kortingscodes werden uitgeven en deze algemene voorwaarden en condities, zullen de voorwaarden en condities voor de kortingscodes de overhand hebben. Een kopie van de voorwaarden en condities die van toepassing zijn op kortingscodes kunnen ten alle tijde opgevraagd worden bij onze afdeling klantenservice.

Douane-inklaring verantwoordelijkheden voor EU leveringsadressen

Enkel voor bestellingen verzonden vanuit het VK.

Voor leveringen naar adressen binnen de EU, bent u voor juridische doeleinden de importeur van de goederen, en bent u verantwoordelijk voor zowel eventuele importformaliteiten als ook voor eventuele invoerrechten, tarieven, of belastingen die geheven kunnen worden door eender welke douaneautoriteit. Echter, wij hebben deze bedragen bij u geïnd als onderdeel van uw aankoop, en door akkoord te gaan met deze voorwaarden, machtigt u ons hierbij om onze gekozen koerier(s) alle vereiste douaneformaliteiten namens u uit te voeren, inclusief de betaling van eventuele invoerrechten, tarieven of belastingen aan de desbetreffende douaneautoriteit. De aangewezen koerier zal de goederen bij u afleveren en zal hier bovenop namens u de douaneformaliteiten uitvoeren. Deze douaneformaliteiten worden in verschillende landen afgehandeld en is afhankelijk van het land waarin uw afleveradres is, en de koerier die gebruikt wordt. Uw goederen worden voor douanedoeleinden ingeklaard in één van de volgende ‘inklaringslanden’:

DPD

1. Cyprus (voor adressen in Cyprus)

2. Frankrijk (voor adressen in Frankrijk, Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Romenië, Slovakije, and Slovenië)

3. Ierland (voor adressen in Ierland)

4. Malta (voor adressen in MaltaCyprus)

5. Spanje (voor adressen in Spanje)

6. Nederland (voor adressen in Nederland, België, Denemarken, Finland, Duitsland, Luxemburg, Polen, en Zweden)

Hermes

7. België (voor adressen in België en Ierland)

8. Anders, in het land waarin uw adres is.

DHL

9. In het land waarin uw adres is.

Dit betekent dat u invoerrechten, tarieven, of belastingen dient te betalen volgens het tarief dat

van toepassing is in het land van inklaring – deze worden namens u betaald door de aangewezen koerier. Deze landen van inklaring kunnen gewijzigd worden zonder dat u hiervan op de hoogte wordt gebracht.

Door deze voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat wij een koerier kunnen aanduiden om namens u zoals hierboven beschreven te handelen, en dat de gekozen koerier uitsluitend namens u handelt als uw directe douanevertegenwoordiger.


12. GESCHIKT ZIJN VOOR AANKOPEN

Om wettelijk in aanmerking te komen voor het plaatsen van bestellingen op onze website of akkoord te gaan met dergelijke contracten, moet u onder Engelse wet:

Moet een individueel boven de 18 zijn en zijn echte naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere details doorgegeven worden

Bij het aanbieden van goederen en diensten door te kopen waar u ons vertegenwoordigt dient u aan te geven dat u 18 jaar of ouder bent en ons toestemming verleent voor het verzenden van informatie (ontvangen bijgewerkte informatie) om informatie te verkrijgen van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw debit of credit card kaartnummer of credit rapport voor het verifiëren van uw identiteit, voor het valideren van uw credit-card, een eerste creditcard vergunning aan te vragen en te verlenen individuele inkooptransacties.


13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van de Website is beschermd door auteursrecht, merkenrecht, database en andere intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat het materiaal en de inhoud die als onderdeel van de Website geleverd wordt, in ons eigendom of dat van onze licentiegevers blijft.

U kunt de inhoud van de Website op een computerscherm ophalen en weergeven, deze inhoud opslaan in elektronische vorm op de harde schijf (maar niet op een server of een ander opslagmedium dat is aangesloten op een netwerk) of een kopie printen van deze inhoud voor uw eigen persoonlijk, niet -commercieel gebruik, mits u zich houdt aan alle auteurs- en eigendomsrechten. U mag onder geen beding de materialen of inhoud van de Website anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.


14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

(a) Overeenkomstog clausule 14, als wij niet aan deze Voorwaarden voldoen zullen wij alleen aansprakelijk zijn voor schade die u lijdt als gevolg van onze niet-nakoming (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke verplichting of anderszins) die een voorzienbaar gevolg van het verzuim zijn.

(b) Deze Voorwaarden bevatten niets dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt met betrekking tot:

(i) Overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;

(ii) Fraude of frauduleuze voorstelling;

(iii) Elke schending van de verplichting met betrekking tot sectie 12 van de Sale of Goods Act 1979 of sectie 2 van de Supply of Goods and Services act 1982.

(iv) Gebrekkige producten zoals bedoeld in de Consumer Protection Act 1987.

(v) Iedere opzettelijke overtreding van deze voorwaarden die het recht zou geven om de overeenkomst te ontbinden.

(vi)Voor elke kwestie met betrekking tot welke het onwettig zou zijn indien wij onze aansprakelijkheid uitsluiten of trachten uit te sluiten.

Gebruik van de website

De Website wordt aangeboden op een 'zoals verschijnend' en 'zoals beschikbaar' basis zonder verdere verklaring of bevestiging. Wij geven geen garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Website en het gebruik ervan. U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de Website en door u verstrekte informatie niet kunnen garanderen en daarvoor niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Risico's geassocieerd aan het gebruik van het internet komen voor uw rekening.

Hoewel we zullen proberen dat het beschikbare materiaal op de Website correct, gerenommeerd en van hoge kwaliteit is, kunnen we geen verantwoordelijkheid aanvaarden indien dit niet het geval is. Wij zullen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele fouten, weglatingen of resultaten verkregen uit het gebruik van dergelijke informatie of voor eventuele technische problemen die u zou kunnen ervaren via de Website. Als we op de hoogte worden gebracht van onjuistheden in het materiaal op de Website zullen we proberen om deze zo snel als redelijkerwijs mogelijk te corrigeren.

In het bijzonder wijzen wij alle verplichtingen af in verband met het volgende:

onverenigbaarheid van de Website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;

technische problemen met inbegrip van fouten of onderbrekingen van de Website;

ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de Website; en

ontoereikendheid van de Website om aan uw eisen te voldoen.

In zover als mogelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor gevolgschade of incidentele schade (beide termen omvatten, zonder beperking, zuiver economische schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie , verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of enige andere indirecte, speciale of straffende schade die voortvloeien uit of gerelateerd zijn aan de Website.


15. VERBREKING

Als een onderdeel van de Voorwaarden wordt geacht onwettig, nietig of om enige reden onuitvoerbaar te zijn, dan wordt die bepaling verbroken van de Voorwaarden, maar doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden.


16. VERKLARING VAN AFSTAND

Geen enkele verklaring van afstand door ons kan worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand voortkomend of volgend op bepalingen in de Voorwaarden.


17. VOLLEDIGE OVEREENSTEMMING

Deze Voorwaarden vormen de volledige basis van elke overeenkomst die tussen u en ons bereikt wordt.


18. RECHT VAN BEVOEGDHEID

Deze voorwaarden worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door Engelse rechtbanken.


19. REVIEWS

Als u een review instuurt, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig te licenseren recht op het wereldwijd gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, maken van afgeleide creaties, distribueren en vertonen van dergelijke inhoud in alle media.

U verleent ons en alle onderdelen van Elemis het recht om daarbij de naam te gebruiken die u zelf hebt aangegeven, als daarvoor gekozen wordt.

U verklaart afstand te doen van uw recht als auteur erkent te worden van dergelijke inhoud en uw recht om bezwaar te maken indien afbreuk gedaan wordt aan dergelijke inhoud.

U stemt ermee in alle verdere handelingen uit te voeren die nodig zijn voor het perfectioneren van één van de bovengenoemde door u aan ons verleende rechten, met inbegrip van de uitvoering op ons verzoek van aktes en documenten.

U verklaart en garandeert dat u zelf alle rechten bezit of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst. En u verklaart dat op de datum dat de inhoud of het materiaal aan ons en alle onderdelen van Elemis wordt voorgelegd:

De inhoud en het materiaal juist is;

Het gebruik van de inhoud en het materiaal dat u aanlevert, niet in strijd is met de van toepassing zijnde richtlijnen en dat geen letsel aan een persoon of entiteit veroorzaakt wordt (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is). U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren tegen alle vorderingen door derde partijen die voortkomen uit of in verband met een overtreding van één van deze garanties.

Winnaars van een review-wedstrijd zullen via e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien niet binnen 20 dagen op ons e-mail bericht wordt geantwoord zal dat ertoe leiden dat de prijs wordt verbeurd.


20. VERWIJS EEN VRIEND

Afhankelijk van de onderstaande voorwaarden is het mogelijk dat je ‘krediet’ kunt verdienen voor deze Website door het verwijzen van nieuwe klanten naar ons door een verwijzingslink en/of verwijzingscode die wij je leveren (het “Verwijzingsprogramma”). Je bent gerechtigd deel te nemen als een ‘verwijzer’ in dit Verwijzingsprogramma als je in het verleden bestellingen hebt geplaatst op deze Website.

Een nieuwe klant is een natuurlijk persoon die voorheen nog geen bestelling heeft geplaatst bij ons (een "Verwijsde"). Als de Verwijsde een account heeft op de Website maar voorheen nog geen bestelling heeft geplaatst dan kan hij/zij alleen meedoen door het gebruik van de ‘Verwijzingslink’. Als de Verwijsde al een account heeft op de Website dan is hij/zij niet gerechtigd deel te nemen aan het Verwijzingsprogramma door middel van de ‘Verwijzingscode’ (ongeacht of hij/zij voorheen een bestelling heeft geplaatst).

Als de Verwijsde op de verwijzingslink heeft geklikt dan wordt de kortingscode automatisch toegepast in het betaalproces. Als de Verwijsde een verwijzingscode gebruikt moet hij/zij deze zelf invullen bij het betaalproces in de winkelmand.

Om enig twijfel te voorkomen; het krediet dat is gegenereerd door het Verwijzingsprogramma mag alleen besteedt worden op deze Website. De Verwijzer en Verwijsde zijn beiden niet gerechtigd om op een andere manier dan aangegeven betaling te ontvangen met betrekking tot het krediet. Het krediet is niet inwisselbaar voor geld. Het krediet dat verkregen is door het verwijzen van een persoon is in geen enkele manier overdraagbaar.

Je ontvangt het krediet op je account 3 dagen nadat de Verwijsde zijn/haar bestelling is verzonden. Als de Verwijsde zijn/haar bestelling annuleerd, met welke reden dan ook, binnen 3 dagen nadat het verzonden is, ben je niet gerechtigd voor enig krediet. Je ontvangt je krediet in de standaard valuta van de Website.

Al het krediet dat na 6 maanden na het verkrijgen door het Verwijzingsprogramma niet is gebruikt zal verlopen.

De Verwijsde moet een bestelling plaatsen met het minimum bedrag dat op de Website staat van tijd tot tijd.

Alle afgeprijsde producten en abbonnements aanbiedingen en doen niet mee aan het Verwijzingsprogramma. Als je participeert aan het Verwijzingsprogramma dan ben je niet gerechtigd om te participeren aan andere affiliate programma’s, cash-back aanbiedingen en/of andere soortgelijke aanbiedingen.

Wij zijn gerechtigd om krediet van je account te verwijderen als wij geloven of verdenkingen hebben dat het gebruik van het Verwijzingsprogramma frauduleus is, misleidend is of niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden.


21. GIFT VOUCHERS & KREDIET


Elemis Gift Cards

De Elemis Gift Card kan worden gebruikt om elk item te kopen dat wordt verkocht door nl.elemis.com (link). Op de aankoop van uw cadeaubon zijn onze normale voorwaarden en onderstaande voorwaarden van toepassing. Je kunt het e-mailen naar familie en vrienden, of het afdrukken om persoonlijk aan hen te geven. Het is de perfecte manier om een cadeau te geven als je niet weet wat je moet kopen!


Wat is een Elemis-cadeaukaart?

De Elemis Gift Card is verkrijgbaar in € 50, € 75, € 100 en € 200 en stelt je in staat om een cadeau te geven als je niet weet wat je moet kopen. Cadeaukaarten worden via e-mail uitgegeven met een elektronische vouchercode die vervolgens kan worden ingewisseld bij het afrekenen om een product te kopen op nl.elemis.com (link).


Hoe bestel ik een cadeaukaart?

Je kunt de cadeaukaart net als elk ander product aan jouw winkelmandje toevoegen door de knop 'Toevoegen aan winkelmandje' te selecteren op het tabblad 'Nu kopen'. Ga dan verder met afrekenen om jouw bestelling af te ronden. Als je meer dan één cadeaukaart wilt kopen, kun je het aantal artikelen op de winkelwagenpagina verhogen of teruggaan naar de relevante cadeaukaartproductpagina en meer artikelen aan je winkelwagen toevoegen. Je kunt ook andere producten kopen terwijl je de cadeaubon bestelt. Cadeaukaarten worden gewaardeerd en uitgegeven in € EURO. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt bij het kopen van een cadeaukaart.


Hoe ontvang ik een cadeaukaart?

Zodra jouw bestelling is verwerkt en we de betaling hebben ontvangen, ontvang je een e-mail met de elektronische cadeaukaartcode op het e-mailadres waarnaar ook de e-mail ter bevestiging van jouw bestelling is verzonden. Je ontvangt niets in de post voor cadeaubonnen die je bestelt.


Hoe geef ik de cadeaukaart aan de ontvanger?

Zodra je de elektronische cadeaukaartcode hebt ontvangen, kun je deze e-mail doorsturen naar de ontvanger van het cadeau, of je kunt de voucher afdrukken en aan hem overhandigen. Cadeaukaarten zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum.


Ik ben de ontvanger van een cadeaukaart, hoe kan ik deze inwisselen?

Gift Cards kunnen worden gebruikt om elk product op nl.elemis.com (link) te kopen. Selecteer het artikel of de artikelen die u wilt bestellen en voeg ze toe aan uw winkelmandje. Om uw cadeaukaart toe te passen, voert u de elektronische vouchercode in die u heeft ontvangen in het vak 'Kortingscode' en klikt u op de knop 'Toevoegen'. Hiermee wordt de voucher op uw bestelling toegepast. Ga dan gewoon door naar de kassa.


Wat zijn de beperkingen?

Je kunt slechts één kaart per bestelling gebruiken en er wordt geen wisselgeld uitgegeven als de volledige waarde van de voucher niet wordt gebruikt in de bestelling. Cadeaukaarten zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum, dus vergeet niet uw Elemis-cadeaukaart op tijd in te wisselen. Cadeaukaarten worden gewaardeerd en uitgegeven in € EURO. Je kunt je cadeaukaart niet gebruiken in combinatie met een andere kortingscode.


Ik heb een bestelling betaald met een cadeaukaart. Wat gebeurt er als ik mijn bestelling wil retourneren?

Voor bestellingen die worden terugbetaald, vindt de terugbetaling plaats via dezelfde betaalmethode als waarmee de bestelling is betaald. Als je een bestelling heeft betaald of gedeeltelijk heeft betaald met een Elemis-cadeaukaart, wordt een terugbetaling uitgevoerd in de cadeaukaart voor dezelfde waarde.


Ik ben een cadeaukaart kwijt. Wat kan ik doen?

Als je de ontvanger bent van een Elemis-cadeaukaart, vraag de koper dan of hij nog de details van jouw cadeaukaartcode heeft. Is dit niet het geval, vraag dan de koper om contact met ons op te nemen via het berichtencentrum, zodat de cadeaukaart opnieuw kan worden uitgegeven. Link hieronder:


https://nl.elemis.com/login.jsp?returnTo=https%3A%2F%2Fnl.elemis.com%2FaccountHome.account


We kunnen alleen cadeaubonnen opnieuw uitgeven die niet zijn ingewisseld. Om twijfel te voorkomen: de originele cadeaukaart is ongeldig als we een vervangende kaart uitgeven. De oorspronkelijke vervaldatum blijft van toepassing.


Risico en verlies

Het risico van verlies en eigendom van een cadeaukaart gaat over op de koper zodra de cadeaukaart door ons elektronisch wordt verzonden naar de koper of de aangewezen ontvanger, afhankelijk van wat van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk als een cadeaukaart verloren, gestolen, vernietigd of gebruikt wordt zonder uw toestemming.


Fraude

We hebben het recht om klantenaccounts te sluiten en betaling te accepteren via alternatieve betalingsmethoden als een frauduleus verkregen cadeaubon wordt ingewisseld en/of gebruikt om aankopen te doen op nl.elemis.com (link)


Kan ik mijn cadeaukaart retourneren?

Cadeaukaarten kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald, behalve in overeenstemming met jouw wettelijke rechten. De waarde van de cadeaubon kan niet worden omgezet in contanten.


Krediet

Elk krediet is 2 maanden geldig vanaf de uitgiftedatum en vervalt op de verjaardag van de uitgiftedatum.